Peritatges judicials

Peritatges judicials

La Psicologia Forense és una branca de la Psicologia quina finalitat és col·laborar amb els jutges que hagin de resoldre un procés judicial.

El rol del psicòleg forense és el d’un perit el qual emet informes que poden ser utilitzats com a prova en un procés judicial.

El psicòleg forense s’ocupa de recopilar, examinar, avaluar, interpretar i valorar les proves amb finalitats judicials.

En els últims 10 anys ha hagut un augment de separacions i divorcis en els quals no només estan involucrats els adults, sinó també els nens.

L’àrea d’intervenció en la que estem especialitzats en EDUCA’T és a l’àrea de Família, intervenint en els següents casos:

  • Guarda i custodia dels menors.

  • Establiment del Règim de Visites i del seu seguiment.

  • Adopció i tutela de menors.

  • Efecte psicològic de la separació o el divorci.

  • Processos de Nul·litat. Privació de la Pàtria Potestat.

© Educa't Logopèdia 2023 - Tots els drets reservats. - Avís legal

Es fan servir cookies per maximitzar la vostra experiència. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l'ús.